Teixim amb les mans

Amb l’ajuda d’uns petits telers manuals aprendrem els conceptes bàsics sobre el teixit: la trama, l’ordit, diferents tipus de fils, cordons, etc. Ens ficarem dins la pell d’aquests cintaires que treballaven més de dotze hores al dia davant dels telers, tot teixint la nostra pròpia cinta.

Els telerets fets expressament per aquesta activitat ens permetran teixir amb les nostres mans unes bossetes ambientadores amb espígol que cada alumne es podrà endur a casa.

Aquesta activitat és un bon complement de l’exposició de la cinteria, les dues molt adequades  per parlar sobre el tèxtil, la indústria i també l’entorn històric i social d’aquesta.

Preu:

3.5€

Durada:

1h

Lloc:

Museu de la Tècnica

Nivells:

CM CS

Inscripcions