Som conscients que el nostre esdeveniment genera una tona de residus que l’any passat vàrem ser capaços de reciclar i volem seguir en aquesta línia.

El Consorci del Bages per a la gestió de residus col·labora activament per cinquè any consecutiu a la Transèquia, instal·lant i gestionant àrees de recollida de deixalles al llarg del recorregut per facilitar la separació dels diferents residus que es generen en els punts d’avituallament.

L’any passat vàrem recollir, 1.081 kg de residus, comptant paper, envasos, olis, etcètera, i a més, tot es va poder reciclar. Aquest any, seguint la línia de l’any passat, tenim com a objectiu reduir encara més la quantitat de residus, i reciclar-los tots, a la vegada que fem èmfasi en els participants de la necessitat de reciclar cada dia.

Una de les accions més destacades que l’any passat va contribuir a aquest objectiu, va ser la substitució dels plats, gots i coberteria d’un sol ús que s’utilitza, per vaixella d’un sol ús, però compostable. Enguany s’han redissenyat alguns punts d’avituallament tenint en compte els productes que s’hi oferiran i com es reciclen.

En tots aquells avituallaments on ens és possible oferir aigua de la xarxa, ho farem, gràcies a la col·laboració d’Aigües de Manresa. D’aquesta manera també fomentem el consum de l’aigua de l’aixeta que compleix tots els controls sanitaris i de qualitat i no genera residus.

A més, com cada any, el menjar i begudes que han sobrat s’han donat al Banc d’Aliments i a Càrites dels diferents pobles.

Organitzadors

Aliances

Patrocinadors

Col·laboradors