Apadrinaments

Apadrinem la Sèquia

El Parc de la Sèquia i el CRP del Bages dinamitzem l’activitat Apadrinem la Sèquia en el marc del programa del Departament d’Ensenyament Apadrinem el nostre patrimoni.

L’Apadrinem la Sèquia es basa en l’adopció d’un element diferent de la Sèquia per part dels centres educatius de la comarca, aprofundint en la seva història, cultura i els seus elements artístics o naturals. Es busca també que aquest coneixement sigui socialment rellevant i que arribi més enllà de la pròpia aula.

La finalitat educativa de l’Apadrinem la Sèquia és la de fomentar la motivació de l’alumnat com a protagonista del seu propi procés d’aprenentatge a partir d’un element prou conegut com és el canal de la Sèquia. El projecte permet el treball interdisciplinari des de diferents àrees curriculars i la utilització de diverses metodologies.

Aquest curs 17-18 participen en el projecte 6 centres educatius que ens hem organitzat a partir d’un seminari de coordinació. Els centre i els elements apadrinats són els següents: