Equip professional

Laia Muns

Gestora turístico-cultural. Directora de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia

Albert Marsiñach

Llicenciat en Ciències Ambientals i guia de muntanya mitjana. Coordinador del punt d’informació InfoSèquia

Albert Playà

Llicenciat en Geografia. Educador i guia del Parc de la Sèquia

Berta Planes

Llicenciada en Biologia Ambiental. Informadora del punt d’informació InfoSèquia

Guillem Griera

Llicenciat en periodisme. Informador del punt d’informació InfoSèquia

Anna Closes

Llicenciada en Biologia. Responsable del Servei educatiu del Parc de la Sèquia i del Centre de l’Aigua de Can Font

Aura Planell

Llicenciada en Ciències Ambientals. Responsable de l’Arxiu i Centre de Documentació de Can Font

Alba Subirana

Llicenciada en Història de l’Art i Publicitat i Relacions Públiques. Directora del Museu de la Tècnica i responsable de comunicació.

Pilar Alonso

Llicenciada en Història Antiga. Conservadora del Museu de la Tècnica

Anna Selga

Llicenciada en Art Dramàtic. Responsable d’atenció al públic del Parc de la Sèquia

David Torres

Estudiant de Biotecnologia. Guia intèrpret al Museu de la Tècnica

Laura Rodríguez

Llicenciada en Història de l’Art. Guia intèrpret al Museu de la Tècnica

Clara Aguilera

Llicenciada en Ciències Ambientals. Responsable de la Casa de la Culla

David Miller

Responsable de manteniment. Cap de meteorologia, encarregat dels horts i la granja de La Culla