ELABORACIÓ ITINERARIS I RUTES GUIADES ENTORN SÈQUIA PELS PRÒPIS VEÏNS

El dia 29 de setembre de 2018, amb els veïns del barri del Xup de Manresa i altres participants, es va fer una sessió d’inspecció de la qualitat de l’aigua de la riera de Rajadell al seu pas pel barri. L’activitat d’educació ambiental estava orientada a sensibilitzar el públic familiar en general i, especialment al del barri, de cara a conèixer quins impactes podem fer els humans sobre les aigües continentals, en quin estat està la riera que passa per la seva zona, i a partir del coneixement, poder-la apreciar, valorar i respectar.