ELABORACIÓ D’UNA EXPOSICIÓ AMB FINS EDUCATIUS I PEDAGÒGICS RESULTAT D’ALLÒ RECOLLIT EN LES ACTIVITATS

Amb tot el material que s’està recollint de les actuacions anteriors s’elaborarà una exposició per fer extensiu el treball de sensibilització i educació ambiental entre el maig i el Juny.