EDICIÓ DE MATERIAL DE DIVULGACIÓ AMBIENTAL, TRÍPTICS I REVISTES

Amb tot el material que s’està recollint de les actuacions anteriors s’elaborarà una revista al final conjunta per poder sensibilitzar a la població dels diferents municipis, sobre els usos actuals de la sèquia, i utilitzar els usos històrics i el paper que ha jugat la sèquia en els municipis per lligar un discurs territorial mediador i positivitzador del patrimoni material i immaterial associat a la Sèquia. Això permetrà un necessari major reconeixement de la Sèquia per cada municipi, i en l’impacte de l’entorn social i ambiental, i així facilitar una major vinculació, estima i respecte per aquest entorn aqüífer.

la seva importància a nivell ambiental i alhora unificar i cohesionar la identitat compartida entre la població dels diferents municipis.

 

També s’elaborarà, al final 4 tríptics d’interpretació dels impactes ambientals de la Sèquia i de les poblacions, per diferents trams de la Sèquia. S’ha d’acabar de definir el contingut però.

 

I per últim, s’aprofitarà per fer el retorn en format expositiu perquè pugui ser itinerant.

 

Revista Aigua i Memòria de la Sèquia