Contacte

D'acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d'un Fitxer amb dades del personal del qual són responsables solidàriament FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA. L'única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva persona per tal de proporcionar-los informació de l'activitat cultural que es desenvolupa a la ciutat, així com la realització d'estudis de preferències en aquests mitjans. Posem en el vostre coneixement el dret que us assisteix d'accés, rectificació i cancel•lació al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2008 de 20 de desembre. En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA, Masia de Can Font, 175 de Manresa, o a través de l'e-mail info@parcdelasequia.cat

Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia
Masia de Can Font. Carretera de Santpedor, 175
08243 Manresa
info@parcdelasequia.cat – 93 877 22 31