Depuradores o fàbriques?

SMART-plant, un projecte europeu en el que hi participa Aigües de Manresa

La Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, a través d’Aigües de Manresa, facilita l’evolució de les tecnologies de depuració mitjançant la participació en el projecte europeu SMART-plant.

El projecte SMART-plant és un projecte europeu, en el marc del programa Horizon 2020, que explora la transformació de les depuradores d’aigua residual, en fàbriques de productes diversos, en el marc de l’economia circular. Aigües de Manresa hi participa juntament amb altres 25 partners, de 10 països diferents.

Horizon 2020 és el programa de recerca i innovació que implementa la Comissió Europea dins la iniciativa Europa 2020, amb l’objectiu de garantir la competitivitat global d’Europa, i disposa d’una dotació de, aproximadament, 80 bilions d’€, disponibles al llarg de 7 anys (2014 a 2020).

El projecte pretén demostrar i quantificar solucions eco-innovatives i energèticament eficients, en condicions reals, amb l’objectiu d’analitzar la viabilitat de renovar les plantes de tractament d’aigües residuals existents, desenvolupant l’aplicació de tecnologies de petjada de carboni baixa, fent possible la recuperació de materials que, d’altra manera, resulten perduts. La durada del projecte és de 4 anys, en el termini dels que s’utilitzen nou sistemes pilot, en set plantes municipals existents, funcionant durant més de 2 anys, en els que, operant en condicions reals, s’optimitzen els tractaments considerant la recuperació de recursos, l’eficiència energètica i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Es recuperen fòsfor, biopolímers, i cel·lulosa, s’assaja i es valida la seva utilització en agricultura i indústria, i s’analitza l’acceptació d’aquests productes en els mercats potencials. La integració dels elements de recuperació en els sistemes a escala real, s’avaluaran en cada una de les instal·lacions, seguint el paradigma de recuperació de recursos per a les plantes de tractament d’aigües residuals, en el futur immediat, on s’implementin les solucions del projecte Smart-plant. L’economia circular i la sostenibilitat ambiental dels sistemes es demostrarà mitjançant avaluació del cicle de vida i anàlisis de costos, per provar el benefici global de les solucions plantejades. Es preveu desenvolupar un sistema de suport integrat a la decisió, per poder identificar les solucions òptimes en quant a les tecnologies i els recursos generats.

En concret, el treball que es desenvolupa a l’EDAR de Manresa consisteix en el muntatge i operació d’una planta pilot, dissenyada per a un cabal de 10 m3/d amb les finalitats següents:

  • Eliminació del fòsfor sense l’addició de reactius químics.
  • Obtenció d’estruvita, que és un fertilitzant ric en magnesi i fòsfor.
  • Obtenció d’una aigua rica en PHA (polihidroxialcanoat) que ha de servir com a base per a la producció de bioplàstics.
  • Optimització energètica del procés d’eliminació de nitrogen.

Com a benefici afegit, s’obtindrà una reducció d’emissions difuses a l’atmosfera.

El grup d’empreses i institucions participants en el projecte utilitza una frase que resumeix l’esperit del projecte: Turn to Golden the Brown side of water  (Convertir l’aigua bruta en or).

 

David Güell, cap de depuració i Ricard Tomàs, director d’operacions adjunt a gerència d’Aigües de Manresa

Xup Riera Viva inspecciona, un any més, l’aigua de la riera de Rajadell

El passat dissabte 10 de juny, en el marc del projecte “Xup Riera Viva”, el Parc de la Sèquia, amb col·laboració amb l’AVV del Xup, va guiar una inspecció a la riera de Rajadell amb la participació dels veïns del barri.

Una dotzena de veïns van fer la inspecció de la riera, majoritàriament persones que participaven per segona vegada a l’activitat que es realitza de forma anual. D’aquesta manera, el veïnat del Xup, s’estan fent seva la riera i, de mica en mica, s’està convertint en els inspectors d’aquest curs d’aigua.

L’activitat es va iniciar davant el local de l’AVV i es va caminar un kilòmetre riera amunt en direcció al Suanya, fins l’espai on es va fer la inspecció, indret que s’havia desbrossat la setmana abans, en el marc del “Taller de desbrossar i introducció a la gestió forestal de boscos de ribera”, on es va observar que hi havia menys deixalles que l’any anterior i que l’aigua era una mica tèrbola però no feia mala olor.

La inspecció va constar de l’anàlisi biològica de l’aigua i de l’anàlisi fisicoquímica. En l’anàlisi biològica es fa una observació dels macroinvertebrats que viuen a la riera. Se’n van observar de força espècies diferents, però la majora indicadores de no massa bona qualitat, com per exemple els cargols d’aigua, alguna larva d’efímera o els sabaters. Es van trobar dues espècies indicadores de bona qualitat, una larva de libèl·lula i un cranc de riu ibèric.

En l’anàlisi fisicoquímica de l’aigua es valoren alguns paràmetres indicadors. Es va observar que la riera de Rajadell tenia l’aigua tèrbola, amb una acidesa adequada com a aigua natural, no tenia nitrats, però tenia la duresa alta i molt poc oxigen dissolt, segurament degut a la poca quantitat d’aigua que circula per la riera. L’anàlisi fisicoquímica ens dóna idea de la qualitat de l’aigua en el moment d’agafar les mostres, però no ens indica l’estat de l’aigua al llarg de l’any.

Aquestes inspeccions serveixen perquè entre tots prenguem consciència de l’estat dels rius i rieres del nostre entorn. I, en el cas dels veïns i veïnes del Xup, perquè es sentin seva la riera, en puguin gaudir i en facin una millor conservació.

L’aigua de l’aixeta

L’any 2016, el laboratori d’Aigües de Manresa va analitzar 6.000 mostres associades al control de l’aigua de consum (un 47% del total de les mostres analitzades).

 

Les anàlisis de l’aigua contemplen totes les etapes de la potabilització de l’aigua, l’abans, el durant i el després. Aquestes mostres incloïen controls de,

 

  • Les captacions (aigües de pou i aigües superficials), comprovant-se la qualitat de l’aigua crua de l’aigua que es potabilitza.

 

  • Les ETAP o plantes potabilitzadores i els dipòsits capçalera, comprovant-se el seu funcionament i efectivitat en el procés de tractament i desinfecció de l’aigua, durant la seva potabilització, abans que aquesta sigui lliurada a la xarxa de consum.

 

  • L’aigua de consum a la xarxa, dipòsits i a l’aixeta del consumidor, quan ja està a disposició de l’usuari.

 

L’aigua, des del punt de vista sanitari, es considera com un aliment, requerint de l’anàlisi i control pròpies d’aquests. L’aigua és apta pel consum si s’acompleixen els criteris sanitaris que s’imposen al Reial Decret 140/2003 i, al “Pla de Vigilància i Controls Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya” publicat per la Generalitat de Catalunya.

 

Una de les funcions del laboratori és el control sanitari de l’aigua de consum. És a dir, l’avaluació respecte l’esmentada normativa de si l’aigua acompleix les condicions d’aigua apta pel consum, a partir de totes les anàlisis que efectua.

 

En l’actualitat, el laboratori d’Aigües de Manresa el composen 10 persones i, és capaç de determinar tots els paràmetres analítics que consten a l’esmentada normativa. Per tant, és autònom respecte la consecució dels resultats que es necessiten per avaluar la qualitat de l’aigua.

 

Després de l’entrada en vigor del Reial Decret 140/2003, el laboratori es va equipar amb cromatògrafs de gasos per poder determinar paràmetres orgànics. Des de llavors, s’han anat implantant paulatinament les tècniques d’anàlisi cromatogràfiques. Recentment, s’ha implementat un procediment per analitzar compostos odorífers, com és la “geosmina”, un compost no tòxic, però que a concentracions molt baixes pot donar a l’aigua gust i olor a terra.

 

L’objectiu principal del laboratori és participar en la millora contínua del servei de subministrament de l’aigua de consum, atenent a les seves dues funcions, l’anàlisi i el control sanitari.

 

Eva Corbella, cap del Laboratori d’Aigües de Manresa

Manresa se suma al Dia Internacional dels Museus amb un munt d’activitats per a tots els públics

Els dies 18, 20 i 21 de maig,  els museus de Manresa han organitzat un ampli programa de dinamització que inclou jornades de portes obertes, visites guiades, exposicions, xerrades, literatura, música, jocs i tallers amb l’objectiu de posar en valor els equipaments museístics  de la ciutat.

El 18 de maig  es celebra el Dia Internacional dels Museus, un esdeveniment mundial on participen centenars d’institucions museístiques d’arreu, organitzat anualment per l’ICOM (Consell Internacional dels Museus) per sensibilitzar sobre el paper dels museus en el desenvolupament de la societat.

Enguany, el tema de la diada és Museus i històries punyents: Dir allò que no es pot explicar als museus, amb l’objectiu de posicionar els museus com a institucions dipositàries de la memòria dels pobles i que fomenten la reflexió crítica i el diàleg conciliador del passat mitjançant la mediació, la transmissió de valors universals i la pluralitat de punts de vista expressats a partir de les seves col·leccions.

Manresa té una xarxa de museus que vetllen per la preservació del patrimoni de la ciutat i ofereixen aquesta mirada reflexiva per entendre el present i encarar el futur, i aquesta setmana ho faran de forma molt especial amb la programació d’un munt d’activitats de dinamització amb l’objectiu de posar en valor aquest patrimoni.

Jornades de portes obertes, conferències, xerrades, jocs de rol, visites guiades, tast de literatura, música, i tast de vins, són les principals  activitats –la  majoria gratuïtes- que s’han preparat per fer més lluïda aquesta commemoració.

En relació directe amb el tema proposat enguany per l’ICOM, el Museu de Geologia Valentí Masachs ha organitzat una xerrada sobre allò que no s’acostuma a explicar sobre els costos socials i ambientals de l’extracció de minerals, a càrrec de Pura Alfonso, directora del museu, i en la línia de l’àmbit de reflexió que es va incorporar a les darreres noves sales del museu i qeu forma part del guió expositiu.

Enguany, la diada també coincideix amb la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa i els museus se sumen a l’esdeveniment amb la seva aportació de coneixement i reflexió. El Museu Comarcal de Manresa, amb el Conservatori de música de Manresa i el grup de teatre els Carlins han preparat un repertori amb imatges musicals i fragments literaris amb els que acostaran el públic a l’època dels darrers anys del segle XIX, quan a Manresa es van redactar les “bases de Manresa” i també va començar el camí dels nostres museus. I tot això en un context, a la ciutat i al país, on passaven altres coses en una societat inquieta.

També el Museu de la Tècnica de Manresa farà un tastet per conèixer diferents aspectes de la ciutat industrial, junt amb uns tastets de literatura i enologia.

El Carrer del Balç oferirà un joc de rol per a públic familiar per descobrir tot jugant com era la societat de la Manresa medieval. Amb la visita guiada al Museu de la Seu es podrà veure el frontal florentí. I el Santuari de la Cova també obrirà les portes al seu museu.

Aquest programa d’activitats és possible gràcies a la tasca i la col·laboració de tots els equipaments museístics de la ciutat i la participació activa d’institucions i entitats com ara els Amics de la Seu, el Conservatori Municipal de Música de Manresa, el Grup de Teatre Els Carlins, la Fundació Cova Sant Ignasi-Manresa, el Parc de la Sèquia i la Parròquia de Santa Maria de la Seu. També amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

El Dia dels Museus a Manresa, aquest any coincideix amb l’Expo Bages, fet que s’espera que representi augmentar el ressò de les activitats proposades i, en definitiva, difondre encara més la tasca que fan els museus de la ciutat.

 

Programa:
Dimecres 17 de maig

Al Museu de Geologia Valentí Masachs (sala d’actes de l’EPSEM)

19h: Dir el què no es pot explicar de la mineria… Conferència sobre el cost social i ambiental de l’extracció de minerals. Organitza: Museu de Geologia Valentí Masachs

Dissabte 20 de maig

Al Carrer del Balç

11h: Joc de rol familiar “ La Manresa de 1300” . El carrer del Balç convida a pares i fills a convertir-se en artesans del segle XIV. Aconseguiu que el vostre gremi sigui el més ric de la ciutat, superant un seguit de jocs competint entre cuireters, sabaters, paraires i traginers.

Preu: 6€ adults i 3€ nens fins a 14 anys. No recomanat per menors de 8 anys.  Places limitades a 25 participants

Organitza: Carrer del Balç amb la col·laboració del Museu Comarcal de Manresa

Al Museu de la Seu

12h: Visita guiada al Museu històric de la Seu on es podrà veure el frontal florentí

Organitza: Amics de la Seu i Parròquia de Santa Maria de la Seu

Al Museu de la Tècnica de Manresa

Tast variat

18h:    Un tast de literatura. El grup literari Cornèlia Abril ens presenten el llibre “Si es fa fosc”.

18.45h: Un tast de tècnica i  indústria. Veurem l’exposició de la Cinteria amb una mirada diferent.

19.30h: Un tast de vins. Amb els Cellers Artium i Mas de Sant Iscle.

Organitza: Museu de la Tècnica de Manresa, Parc de la Sèquia

 

Als museus de la ciutat

De 10h a 13h: Portes obertes al Museu del Santuari de la Cova

De 10 a 14h: Portes obertes al Museu de la Tècnica de Manresa

De 10 a 14h i de 17 a 20h: Portes obertes al Museu Comarcal de Manresa

De 17 a 20h: Portes obertes al carrer del Balç (La visita complerta al centre d’interpretació medieval té el preu habitual de 5€ tarifa general i 4€ tarifa reduïda)

Diumenge 21 de maig

 Al Museu Comarcal de Manresa

12h:  Imatges del darrer terç del segle XIX. Concert amb música i lletres. Lectura de textos i interpretacions musicals. Organitza: Museu Comarcal de Manresa i Conservatori Municipal de Música de Manresa amb la col·laboració del Grup de Teatre Els Carlins i del Museu de la Tècnica de Manresa

Als museus de la ciutat

De 10 a 14h: Portes obertes al Museu Comarcal de Manresa i al Museu de la Tècnica de Manresa

D’11 a 14h: Portes obertes al Museu de Geologia Valentí Masachs

Activitats per a tots els públics i gratuïtes (excepte indicacions expresses)

Amb la col·laboració de: Amics de la Seu, Conservatori Municipal de Música de Manresa,  Grup de Teatre Els Carlins, Fundació Cova Sant Ignasi-Manresa, Parc de la Sèquia, Parròquia de Santa Maria de la Seu, Generalitat de Catalunya  i Diputació de Barcelona

 

Els tècnics municipals coneixen el Centre de l’Aigua Can Font

Els participants han tingut l’oportunitat de visitar les instal·lacions del Centre de l’Aigua Can Font i conèixer els serveis que ofereix.  A més, la jornada ha inclòs un temps per donar a conèixer i compartir altres projectes que formen part de la comissió.

El 3 de maig es va celebrar la 2a trobada de la Comissió d’Ambients Aquàtics Continentals de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat al Centre de l’Aigua Can Font (Manresa). L’objectiu principal d’aquesta trobada ha estat el de donar continuïtat al treball en xarxa entre els membres de la comissió que es va iniciar a principis d’any.

El Centre de l’Aigua Can Font (Manresa) és un complex museístic, experimental i divulgatiu al voltant de la importància de l’aigua. És el punt neuràlgic i la seu del Parc de la Sèquia.

El Parc de la Sèquia és una institució gestionada per la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia que s’encarrega de dinamitzar els espais vinculats a la sèquia de Manresa i realitza activitats i divulgació i sensibilització al voltant de l’aigua, sovint coordinant-se amb altres agents locals, el què dona un valor afegit i el converteix en un projecte transversal.

Durant aquesta sessió, els participants van conèixer de primera mà les instal·lacions i els serveis que ofereix Can Font. També van descobrir quines activitats vinculades a l’aigua s’ofereixen els altres quatres espais que formen, conjuntament amb Can Font, “El Parc de la Sèquia”:  Museu de la Tècnica de Manresa, Parc de l’Agulla, Casa de la Culla i l’InfoSèquia.

Imatges captades durant la visita a les instal·lacions de Can Font i el seu entorn

Durant la segona part de la jornada, es van donar a conèixer quines tasques incloses en el pla de treball pel 2017 que es va definir en la primera sessió, s’han iniciat i quin és el seu estat: recull de recursos, bones pràctiques i borsa d’experts que s’ha elaborat a partir de les aportacions dels membres de la comissió, web del Programa Va d’Aigua, etc.

A continuació es van realitzar tres ponències per conèixer, compartir i intercanviar altres projectes vinculats a sistemes aquàtics continentals que formen part del grup:

  • El Camí del Riu: projecte transversal i integrador que es desenvolupa conjuntament entre els ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí i Mediona que van signar un compromís per protegir, conservar i millorar els espais fluvials del seu territori habilitant un itinerari de 43 km que permet als participants passejar entre espais de gran valor ecològic i paisatgístic. El manteniment i adequació de l’itinerari es realitza a través del programa “Riu Inclusiu” que consisteix en formar i perquè realitzin aquesta feina, persones amb risc d’exclusió.
  • El Parc dels Talls:  situat al municipi de Vilobí del Penedès, el Parc dels Talls té el seu origen en unes antigues guixeres que es van explotar des de l’època romana fins a finals del s. XX. Les excavacions del terreny han fet que aflorés l’aigua freàtica formant 5 pèlags. El pèlag gran, la segona zona humida més gran de Catalunya, després del Pantà del Foix, acull gran biodiversitat i és un espai idoni per descobrir la fauna i vegetació vinculada a l’aigua de la zona. El Parc dels Talls a més, té un gran valor paisatgístic i està inclòs a l’inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya.
  • Projectes vinculats a sistemes aquàtics a Granollers: en aquest municipi es desenvolupen diversos projectes vinculats a dos espais: el riu Congost i l’espai natural Can Cabanyes. Les activitats relacionades al riu, com exposicions i itineraris es realitzen a través del servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers.  A Can Cabanyes, es realitzen activitats educatives de descoberta de l’entorn i la biodiversitat a través del Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Aquest format de jornada que facilita un espai d’intercanvi entre municipis i entitats amb un interès comú, que és el de mantenir i conservar els sistemes aquàtics continentals, ha tingut molt bona acceptació. Per aquest motiu, se celebrarà la 3a trobada el proper 30 de maig al Centre d’Interpretació del riu Llobregat “Can Julià”.

La Comissió d’Ambients Aquàtics Continentals compta amb el suport tècnic del programa Va d’Aigua de l’Oficina tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona. L’objectiu principal d’aquest programa és el de donar suport a aquells equipaments i projectes d’educació ambiental impulsats per ens locals que treballen per conservar i donar a conèixer els valors dels sistemes aquàtics continentals.

Segona edició del concurs de guarniment floral de balcons al Centre Històric

El concurs se celebrarà el dissabte 21 de maig. Els veïns i veïnes que vulguin participar posant flors al seus balcons caldrà que s’inscriguin del 4 al 18 de maig.

Manresa celebrarà el dissabte 21 de maig el segon concurs de guarniment floral als balcons del Centre Històric. Aquesta iniciativa, que es va iniciar l’any passat, està impulsada des de l’Ajuntament de Manresa, amb el suport de les entitats veïnals i les floristeries d’aquest entorn, i forma part del paquet d’accions i activitats dinamitzadores que tenen per objectiu contribuir a la revitalització i millora l’espai públic d’aquesta zona emblemàtica de la ciutat.

Els detalls d’aquesta nova proposta han estat presentats avui, a la Plaça Europa, pel regidor de Qualitat Urbana i Serveis de l’Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta; el Comissionat del Centre Històric de Manresa, Adam Majó. Els han acompanyat també Anna Martínez, presidenta de l’AV Barri Antic; Laia Muns, coordinadora del Parc de la Sèquia; i Ana Lesen de l’establiment la Teranyina.

Inscripcions del 4 al 18 de maig

Totes les persones que vulguin posar flors al balcons de casa seva i participar en el concurs caldrà que s’inscriguin del 4 al 18 de maig. Les inscripcions es poden fer a les floristeries Brunea Flors (Muralla Sant Domènec, 34) i Florentium (Plaça Major,11), al Casal de les Escodines o al Mercat de les Flors dels dijous a la Plaça Europa. En el moment de fer la inscripció per participar-hi rebran l’obsequi d’un gerani i una bossa de compost.

Els premis d’aquest concurs consisteixen en dues entrades a espectacles al Teatre Kursaal, dues entrades per al Bàsquet Manresa per a la temporada 2017-2018, dos abonaments mensuals per a les piscines municipals i dues targetes T10 del bus urbà.

El jurat determinarà els guanyadors en una passejada pels balcons participants el dia 21 de maig. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dia 27 de maig a l’Anònima, en el marc del Festival Artístic del Barri Antic (FABA).

Així mateix, durant els dies 9 al 27 de maig està prevista la realització al Centre Històric de diferents activitats paral·leles com tallers de flors i jardineria i activitats infantils.

Més informació al telèfon 93 878 23 54 o bé a les associacions de veïns del Barri Antic, Escodines i Vic-Remei.

Activitats paral·leles

Taller de flors “Porta un bol o una torreta i fes un centre de flors”-

Dimarts 9 de maig, de 16.30 a 20.30h. A la Floristeria Florentium. Plaça Major, nº 11 – tel 93.872.25.91/ 667.641.694. Aforament limitat. Cal Inscripció prèvia. Preu: 6,00€ (preu de les flors). Seran 3 tallers consecutius d’1 hora cadascun. Aforament limitat, màxim 12 persones per taller. Apuntar-se abans a la mateixa botiga. S’ha de portar un bol o torreta per fer el centre de flors. Es cobra sols el material, les flors, per fer els centres.

Taller floral “Fer un ram i un centre de taula”

Dimarts 9 de maig de les 17.00h a les 18.30h. Organitza l‘AVV Escodines, a càrrec de Brunea Flors. A la Sala d’actes del Casal de les Escodines. Aforament limitat. Reservar plaça trucant al 93.875.15.40. Preu: 5,00 euros per persona (inclou un sorteig). Ensenyaran a fer un ram i un centre de taula que després es sortejaran entre els assistents.

Taller de Patchwork “Vine a fer flors amb patchwork”

13 de maig a la Pl. Major, d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00h. A càrrec de La Teranyina. Sense inscripció prèvia. Preu entre 3,00€ i 5,00€ euros (preu del material). Ensenyarà a fer roses en patchwork i unes tulipes amb les que faran clauers.

Taller de jardineria “Vine i emportat una jardinera”

13 de maig ala Pl. Major. Seran 3 sessions de les 10.00 a 13.00h. A càrrec de Ferrovial. Sense inscripció prèvia. Gratuït. Seran 3 sessions i a cada una es prepararan 10 jardineres que delimitaran el número de participants, que podran treballar de forma activa. La gent s’hi podrà apuntar individualment o en grup (parelles, famílies..) Les jardineres es regalaran a cada participant (una per persona o per grup). Podrà haver-hi més gent fora del grup de 10, aquests podran veure com preparen les jardineres, però a cada sessió sols hi haurà les 10 jardineres de regal.

Joc de pistes per a infants “Gimcana per famílies”

20 de maig a la Plana de l’Om. De 10.00 a 12.00 i de 16.00 a 18.00h. A càrrec de Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia. Col·labora Abacus. Sorteig de 2 premis per 2 guanyadors. I obsequis pels participants. Sense inscripció prèvia. Gratuït. Els participants hauran de buscar 10 objectes relacionats amb l’aigua als aparadors del casc antic. Els que hagin trobat els 10 elements i retornat la butlleta, entraran en el sorteig de 2 lots de productes d’Abacus.

Taller infantil “Pintem Samarretes”

20 de maig a Sant Miquel de 10.30 a 13.30h. A càrrec de Blackfish Tattoo i Killing Weekend. Sense inscripció prèvia. Preu: 2,00 per samarreta. Per nens a partir de 3 ó 4 anys fins els 9 ó 10. Les samarretes estaran estampades amb dissenys originals de la tatuadora del Blackfish, i els nens les pintaran.

Saltaterrats

27 de maig a les 18.00h al Parc de la Seu. Taquilla inversa.

Recitals de poesia a càrrec d’un grup de poetes a diferents indrets del Centre Històric.

 

Participem al B-Travel

La ciutat de Manresa ha estat present, entre divendres i ahir, a la fira B-Travel de Barcelona, el Saló Internacional de Turisme de Catalunya. El Parc de la Sèquia, juntament amb l’oficina de turisme de la ciutat ha presentat els seus atractius al públic. Divendres, va rebre la visita del conseller Jordi Baiget

La presència de Manresa al certamen turístic B-Travel és una acció més que forma part del treball intens per promocionar els productes turístics de Manresa i per aconseguir la presència de nous visitants i més generació de riquesa al territori. El B-Travel, Saló Internacional de Turisme de Catalunya, és una certamen estratègic de país amb un públic molt finalista i que s’ha celebrat del 21 al 23 d’abril al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

El conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget, va visitar divendres l’estand de l’Oficina de Turisme de Manresa. Durant la seva visita a la fira, Baiget va saludar a l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; al regidor de Turisme, Joan Calmet;  i al gerent de Fira Manresa, Albert Tulleuda; així com a la resta de la delegació de tècnics de Turisme manresans que assisteixen a aquest certamen amb l’objectiu per donar a conèixer al públic assistent els productes turístics de Manresa i el seu entorn.

Què té a veure el tractament de les dades, amb l’aigua?

El tractament de les dades té a veure quasi bé amb tot, i també amb l’aigua. Qualsevol empresa, autònom, botiga, esplai, centre esportiu, etc. que ens demana dades personals, adquireix una responsabilitat referent al tractament de les dades, segons marca la legislació. El mateix passa amb les càmeres de videovigilància que un establiment decideix instal·lar.

Aquestes empreses tenen una feina addicional per tractar confidencialment totes les dades que es generen dels contractes, altes, participacions en promocions, etc.

Amb l’evolució constant de la tecnologia, l’augment de les operacions fetes a través d’internet, l’expansió de les xarxes socials, etc., tots nosaltres estem contínuament introduint les nostres dades al núvol, però realment som conscients del què se’n fa?

En tot contracte, i en el del servei d’aigua i clavegueram també, trobem un paràgraf en lletra petita a peu de pàgina que ens informa com a mínim de 4 aspectes:

–         Que aquelles dades que els facilitem formaran part d’un fitxer inscrit degudament, a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

–         La finalitat amb la que es recullen les dades.

–         Els drets ARCO que pot exercir l’usuari (drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició).

–         I l’adreça on es poden exercir aquests drets.

 

Les dades confidencials que s’utilitzen per poder contractar el servei de l’aigua per exemple, no són especialment protegides, perquè no es refereixen a la nostra salut, religió, sexualitat, etc. Aquest tipus de dades complicarien una mica més la feina del tractament ja que requereixen una cura especial.

Un altre aspecte que contempla la llei, és que les empreses per assegurar-se que compliran aquesta confidencialitat han d’establir uns criteris i unes normes amb tots els seus treballadors i els proveïdors que poden tenir accés a dades (serveis informàtics externs, serveis de neteja, etc.). Amb aquesta finalitat, tots ells signen un document de compromís de confidencialitat quan comencen els primers contactes amb Aigües de Manresa.

A més, periòdicament a Aigües de Manresa es fa una auditoria interna de protecció de dades, on es revisen tots els aspectes susceptibles de ser vulnerats en matèria de protecció de dades.

Tenint en compte totes aquestes mesures per preservar les dades que l’usuari ens confia, podríem dir que les dades dels nostres abonats viatgen segures com les gotes d’aigua.

La Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i els seu Reglament (RLOPD), quedaran derogats el 25 de maig de 2018 pel Reglament general de protecció de dades (RGPD), que encara que bàsicament tot es manté, incideix en alguns temes com ara la major responsabilitat de l’encarregat del tractament, l’augment dels drets dels interessats, la desaparició de l’obligació d’inscriure formalment els fitxers de dades a l’autoritat competent de protecció de dades, etc.

Cristina Mauri, responsable de Qualitat i Sistemes Informàtics d’Aigües de Manresa

Reconeixement al voluntari més voluntari de la Transèquia

El 6 d’abril a 2/4 de 9 del vespre es va celebrar a la sala de plens del nostre ajuntament un acte de reconeixement al voluntari Martí Ribalta. Els organitzadors de la Transèquia van voler d’aquesta manera  posar en valor la figura del voluntari i distingir en Martí Ribalta, com el voluntari més voluntari. Com va remarcar Josep Alabern en el seu parlament “aquest reconeixement és per tots els voluntaris que ens col·laboren en la Transèquia, però destaquem en Martí perquè hi és des dels inicis”. Albert Otero va ressaltar la importancia que tenen els voluntaris en tot esdeveniment i com des de l’Ajuntament es recolza i col·labora en facilitar al màxim a l’organització de la Transèquia en tot allò que se’ls requereix. A l’acte també van parlar la Laia Muns, coordinadora de la Transèquia i la Clara Aguilera, responsable dels voluntaris, tan una com l’altra van agrair el saber fer i la pinya de voluntaris de Balsareny que col·laboren en la Transèquia i els van felicitar a tots pel seu saber fer i bon funcionament de tot l’avituallament. Ambdues posàven èmfasi també en el fet que sense els voluntaris l’esdeveniment no es podria tirar endavant.

La sala de plens va quedar plena d’amics, familiars i veïns que es varen acostar fins a l’ajuntament per participar d’aquest acte. En Martí, quan va rebre la peça de reconeixement va estar conent i va recordar anècdotes dels seus més de 30 anys coient botifarres per la Transèquia. També va aprofitar per agraïr als seus companys voluntaris l’ajuda que li presten i els va dir en broma “perdoneu-me si a vegades dic les coses cridant”. La peça de reconeixement és obra de l’artista manresana Esperança Holgado que la definia de la següent manera “representa el canal medieval de la Sèquia, la vida que oferix l’aigua i la fetilitat dels camps per on transcorre”.

 

L’activitat física aquàtica

Actualment, es parla de l’aigua com a font de vida. Encara que a més d’un, jo el primer, li deu venir al cap els avis dient-nos: no beguis tanta aigua, que et sortiran granotes a la panxa!!!. Ara per ara, ningú posa en dubte que beure aigua és molt bo per la salut. I és que nosaltres, SOM AIGUA. I ho som perquè el nostre cos està constituït per un 75% d’aigua en néixer i un 60% en l’edat adulta.

Des del primer moment en què som engendrats pels nostres pares, estem envoltats d’un líquid anomenat líquid amniòtic, que és el que ens protegeix dels cops externs. Per això no és gens estrany que els nadons se sentin tant bé dins de l’aigua, ja sigui a la banyera, al mar o a la piscina.

L’OMS recomana practicar com a mínim 30 minuts d’activitat física diària en adults i 60 minuts en joves i infants. En molts casos, les lesions o problemes de mobilitat, fan que moltes persones no puguin dur a terme cap tipus d’activitat física en el medi terrestre i aquí és on entra en escena l’aigua i els avantatges que aquesta té a l’hora de practicar exercici físic.

Dins de l’aigua, existeix una gravetat molt baixa i degut a aquest fet, els cossos es troben en flotació. D’aquesta manera, els impactes que es poden produir a l’hora de practicar una activitat física dins de l’aigua són mínims i els riscos de patir lesions també.

La mateixa flotació afavoreix a tenir una millor mobilitat articular, a realitzar moviments que fora de l’aigua seríem incapaços de fer, ja que no hem de suportar el pes del nostre cos. Si es té un bon domini del medi aquàtic, dins de l’aigua ens sentirem lliures, sense cap càrrega.

L’aigua és l’únic medi que ens permet estar en flotació horitzontal. Hem de tenir en compte que el nostre cos, en concret la nostra esquena, suporta el nostre pes durant tot el dia. El fet de flotar dins de l’aigua i fer-ho de manera horitzontal, ens permet descarregar la nostra esquena i alhora millorar la circulació del nostre cos perquè la posició afavoreix el retorn venós. La sang circula amb més facilitat en aquesta posició.

L’aigua ens relaxa. Submergir-se dins l’aigua i deixar-se portar pel seu propi moviment, pel va i ve de les onades, ens recorda al balanceig que ens feien els nostres pares quan érem petits per adormir-nos. També els pediatres recomanen fer el bany diari als nadons al vespre abans d’anar a dormir perquè es relaxin i dormin millor. Per tant, estaríem d’acord que l’aigua relaxa.

La resistència de l’aigua és la que ens propulsa a nosaltres i a les embarcacions. L’aigua ens dóna moltes possibilitats de treball segons la resistència que li vulguem oferir i ens proporciona un treball de tonificació muscular sense necessitat de treballar exercicis amb impacte.

El fet de dominar un medi que és totalment aliè al nostre, ens genera més autoconfiança. Dominar el medi aquàtic ens fa sentir més poderosos. Són molts els casos de persones jubilades que s’apunten a fer un curset de natació per aconseguir un repte que han tingut tota la vida, aprendre a nedar. Qualsevol petita millora és un èxit per ells i el seu estat d’ànim canvia, es tornen persones més felices, capaces de superar qualsevol repte.

Jordi Vidal, coordinador del Complex Esportiu de les Piscines Municipals de Manresa

Concurs Instagram #transequia

Llegeix més »

La Transèquia, on l’aigua esdevé el camí

Aquest serà el quart any que la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, coneguda popularment com a Parc de la Sèquia, organitzem la trobada lúdico – esportiva més multitudinària del Bages, la Transèquia. Un projecte que vam entomar amb molta il·lusió i veient-ho com una oportunitat de creixement per tot l’equip i per crear xarxa amb el territori.

El terme Transèquia, contracció de la preposició “Trans” i del substantiu “Sèquia”, indica la finalitat d’aquesta activitat: fer un recorregut a través de la sèquia, des de Balsareny, passant pels termes municipals de Sallent, Santpedor i Sant Fruitós de Bages, fins arribar al Parc de l’Agulla de Manresa.

Els orígens de la Transèquia cal buscar-los l’any 1985 quan l’entitat Jove Cambra Internacional de Manresa, administradors de les Festes de la Llum d’aquell any, va voler homenatjar a les persones que entre els anys 1339 i 1383 van construir la Sèquia, que porta l’aigua del riu Llobregat, a l’alçada de Balsareny, fins a Manresa. Des de llavors, i ja en farà 33, cada any, el primer diumenge de març, es celebra una nova edició d’aquesta activitat que posa el punt final a les Festes de la Llum.

El Parc de la Sèquia és una entitat jove, així que quan ens van demanar si volíem assumir l’organització de la Transèquia ens va semblar un repte, un repte que encaixava de ple dins dels objectius de la nostra fundació, però que semblava difícil d’assolir. Durant aquests anys, tot l’equip hem anat creixent i treballant amb il·lusió perquè fos possible. Ara bé, cal remarcar que sense la complicitat i l’esforç de persones d’altres entitats que treballen colze a colze amb l’organització i dels voluntaris això no hauria tirat endavant. Un esdeveniment com el nostre necessita mobilitzar uns 300 voluntaris, cada un d’ells és una peça clau i imprescindible del trencaclosques de la Transèquia.

Un dels enfocs que li hem volgut aportar és remarcar la transversalitat del projecte, en aquest sentit sempre hem buscat la màxima integració de l’esdeveniment amb el territori per on passa. Ens agrada que els pobles, les seves entitats i els agents econòmics de la zona es facin seva la Transèquia i d’alguna manera s’aprofiti l’esdeveniment per donar a conèixer el territori, la seva gent, els seus valors, l’autenticitat de cada un d’aquests municipis. Fent que al final, la Transèquia, resulti ser un element vertebrador i potenciador d’aquest territori.

Però la Transèquia és més que una prova esportiva, és un esdeveniment festiu i familiar. Enguany es celebrarà el dia 5 de març. Hi participen milers de persones moltes de la comarca però també gent vinguda d’altres punts de Catalunya. Contempla diferents modalitats: a peu, en bicicleta, en handbike i corrent, i per adaptar-se al màxim a tots els públics ofereix recorreguts caminant i en btt amb diferents distàncies. En totes les rutes hi trobem punts d’avituallament, i al punt de trobada final al Parc de l’Agulla, on es reuneixen tots els participants es fa una gran festa.

Res més, convidar-vos a venir i gaudir-ne de la manera com us sentiu més còmodes, i viure-la. Bona Transèquia a tothom!!

Laia Muns, coordinadora del Parc de la Sèquia