Visita les exposicions del Centre de l’Aigua i les instal·lacions de tractament d’aigua

Al Centre de l’Aigua podeu visitar els 3 espais expositius de què disposa. Podreu gaudir de 2 exposicions permanents: L’ús racional de l’aigua i L’aigua a la ciutat i del muntatge audivisual: Els sons de l’aigua. Aquestes visites es poden combinar amb la visita a les instal·lacions de gestió de l’aigua: la planta potabilitzadora o la depuradora de Manresa.

Cal fer-ne la reserva prèvia.