Descobrim els bolets

Identificarem els bolets més comuns als nostres boscos, descobrint totes les seves parts i les diferents formes que poden prendre.

L’activitat es realitza al bosc de la Sala, al costat de la Sèquia. Els alumnes treballaran en grups per potenciar el treball cooperatiu i on cada alumne serà un expert. Es treballrà la importància d’orientar-se al al bosc i saber identificar els bolets.

Recomanacions:

Portar aigua i calçat adequat per caminar

Material:

Cal portar 4 cistelles per collir els bolets i 4 càmeres de fotografiar per cada grup classe.

Preu:

3€

Durada:

2h

Lloc:

Sèquia

Nivells:

CI CM CS

Inscripcions