Audiovisual de la Sèquia

Audiovisual de la Sèquia per a conèixer la història, la construcció i l’entorn de la Sèquia.

Preu:

a concretar

Durada:

15'

Nivells:

CM CS ESO ESO2 CF BTX UNI