Entrega de los trabajos de investigación a la Fundació

El viernes pasado se hizo entrega de los trabajos de investigación que tienen el agua y la técnica como objeto de estudio. El acto se llevó a cabo en el Museo de la Técnica de Manresa.

Este acto fue organizado conjuntamente entre el Centro de Recursos Pedagógicos y la Fundación Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia y fue presidido por el vicepresidente de la Fundación Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, Josep Alabern.

Los trabajos entregados son los siguientes:

Estudio de un proceso industrial en una empresa de Miguel López Piqué del Instituto Cal Grabado (Manresa)

Ícaro. El dron con plumas de pájaro de Marc Serrajòrdia y Oriol Garrigós del Instituto Cal Grabado (Manresa)

El curso del agua de Laia Postic Parcerisa del Instituto Quercus (Sant Joan de Vilatorrada)

El río Calders: calidad química y biológica de sus aguas de Meritxell Estruch Escámez del Instituto Pius Font Quer (Manresa)

Las dafnias. Como las afecta la salinización del Llobregat? de Guillermo Delis Pons del Instituto Lluís de Peguera (Manresa)

Delivery of research work to the Foundation

Last Friday the research work on water and the technique was carried out as a study object. The event was carried out at the Museum of the Technique of Manresa.

This event was organized jointly between the Pedagogical Resources Center and the Foundation Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia and was chaired by the Vice-President of the Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, Josep Alabern.

The works given are the following:

Study of an industrial process in a company of Miquel López Piqué of the Institut Cal Gravat (Manresa)

Icarus. The dron with bird feathers by Marc Serrajordi and Oriol Garrigós from the Institut Cal Gravat (Manresa)

The water course Laia Postico Parcerisa of the Quercus Institute (Sant Joan de Vilatorrada)

The Calders river: chemical and biological quality of its waters of the Meritxell Estruch Escamez of the Pius Font i Quer Institute (Manresa)

The daphnies. How are the salinisation of the Llobregat affecting them? from Guillem Delis Pons of the Lluís de Peguera Institute (Manresa)

Livraison de travaux de recherche à la Fondation

Vendredi dernier, on a fait livrasion des travaux de recherche sur l’eau et la technique qu’on été réalisées pour étudiants des licées du territoire. L’événement a eu lieu au Musée de la Technique de Manresa.

Cet événement était organisé conjointement par le Centre de ressources pédagogiques et la Fondation Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, et présidé par le vice-président de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, Josep Alabern.

Les travaux donnés sont les suivants:

Étude d’un procédé industriel dans une entreprise de Miquel López Piqué de l’Institut Cal Gravat (Manresa)

Icare. Le dron avec des plumes d’oiseaux de Marc Serrajordi et Oriol Garrigós de l’Institut Cal Gravat (Manresa)

Le cours d’eau de Laia Postico Parcerisa de l’Institut Quercus (Sant Joan de Vilatorrada)

La rivière Calders: qualité chimique et biologique de ses eaux du Meritxell Estruch Escamez de l’Institut Pius Font i Quer (Manresa)

Les daphnies. Comment la salinisation du Llobregat les affecte-t-elle? de Guillem Delis Pons de l’Institut Lluís de Peguera (Manresa)

Lliurament dels treballs de recerca a la Fundació

El divendres passat es va fer entrega dels treballs de recerca que tenen l’aigua i la tècnica com a objecte d’estudi. L’acte es va portar a terme al Museu de la Tècnica de Manresa.

Aquest acte va ser organitzat conjuntament entre el Centre de Recursos Pedagògics i la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia i va ser presidit pel vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, Josep Alabern.

Els treballs lliurats són els següents:

Estudi d’un procés industrial en una empresa d’en Miquel López Piqué de l’Institut Cal Gravat (Manresa)

Ícar. El dron amb plomes d’ocell d’en Marc Serrajordi i l’Oriol Garrigós de l’Institut Cal Gravat (Manresa)

El curs de l’aigua de la Laia Postico Parcerisa de l’Institut Quercus (Sant Joan de Vilatorrada)

El riu Calders: qualitat química i biològica de les seves aigües de la Meritxell Estruch Escàmez de l’Institut Pius Font i Quer (Manresa)

Les dàfnies. Com les afecta la salinització del Llobregat? d’en Guillem Delis Pons de l’Institut Lluís de Peguera (Manresa)